רשימת מקורות מידע לעיון 7 זפר » ם בליץ נגה , שורץ דליה , נוסבוים שרון ( עורכות , ( המים בישראל - צריכה והפקה , 1998 - נציבות המים , . 2000 חוברת מידע על דרכי הפקת המים , על איכות המים , על צריכתם ועל חלוקתם לצרכים השונים . בחוברת טבלאות , דיאגרמות וגרפים צבעוניים וברורים , וגם מאמרים קצרים . טל דובי , הרמתי מוני : קו האופק , הוצאת משרד הביטחון , ; 1990 קו האופק גולן , הוצאת אלבטרוס צילום אויר בע"מ _, ; 1997 קו האופק חיפה , הוצאת משרד הביטחון , ; 1997 קו האופק תל אביב , הוצאת משרד הביטחון , . 1996 סדרה של ספרים ובהם אוסף של צילומי אוויר מרהיבים מנופי הארץ , מלווים בכתוביות ובציטטות ממקורות שונים . יצחקי אריה ( עורך , ( מדריך ישראל - אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ 10 ) כרכים , ( הוצאת כתר , . 1979 כל כרך מוקדש לאחד מאזורי ישראל . כל כרך כולל סקירה כללית של נושאים שונים באזור ( היסטוריה , אקלים , צמחייה וכדומה , ( פירוט המקומות והאתרים באזור , ומסלולי טיול באזור . כל מקום ואתר - מדריך לכל מקום ואתר בארץ ישראל , הוצאת משרד הביטחון וכרטא . 1995 _, בספר הסברים קצרים על כל מקום בישראל , והוא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית