פרק ג היישובים הכפריים מה הם » _עחב > ם _כפר"ם ? אילו יכולתם לבחור - האם הייתם בוחרים לגור ביישוב כפרי ? אם כן - מדוע ? מה מושך אתכם בצורת יישוב זו ? אם לא - הסבירו מדוע . ק > בוצ > ם סכמו בכמה נקודות את השינויים העיקריים המתרחשים בקיבוצים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית