פרק ב היישובים העירוניים מה הם » _עחב > ם ע > תנ » ם ? נהוג להבחין בין יישוב עירוני ליישוב כפרי לפי מספר התושבים . לפי אילו מאפיינים אחרים אפשר להבחין בין שני סוגי היישובים ? ( _היעזרו בקטעי המידע שבעמוד 174 ובעמוד ( . 211 היישובים העירוניים במישור החוף ובצפון הארץ : א . השוו בין היישובים העירוניים במישור החוף לבין אלה של צפון הארץ . ב . התבוננו במפה 38 בספר : דרגו את הערים הגדולות בישראל - מהעיר הגדולה ביותר ועד לעיר הקטנה ביותר . ג . כמה מהערים הגדולות נמצאות במישור החוף התיכון והדרומי ? כמה מהן נמצאות בצפון הארץ ? וכמה בשאר _האזורים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית