פרק א התושבים מה > צפ > פות _אוכלוס"ה , וכ > צד _מחעץב > ם אותה ? חשבו את צפיפות האוכלוסייה הממוצעת באיורים שלפניכם : בטבלה שלפניכם מופיעים הנתונים של מספר התושבים והשטח בקמ " ר של כמה יישובים בארץ . א . חשבו את צפיפות האוכלוסייה בכל יישוב . ( כדאי להשתמש במחשבון ( . ב . אם היישוב שלכם לא _מוזכר בטבלה - הוסיפו גם אותו ומלאו את הנתונים שלו . צפיפות האוכלוסייה היא תושבים לקמ " ר צפיפות האוכלוסייה היא תושבים לקמ " ר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית