פעילו יות לסיכום א . מיינו בטבלה את המושגים המופיעים בעמודים 166-165 בספר לענפי הכלכלה השונים ( ישנם מושגים שיכולים להשתייך לכמה ענפי כלכלה . ( ב . בחרו 5 מושגים מהטבלה וחברו להם חידות במילים או בציורים או הכינו להם פנטומימה . כל קבוצה תציג את החידות שלה בפני הקבוצות האחרות . 1 U לפניכם רשימה של זוגות מושגים . בחרו 5 זוגות 1 וכתבו מהו הקשר בין שני המושגים שבכל זוג : תעשייה מסורתית - תעשייה עילית יצוא - יבוא תוצרת חקלאית - אמצעים טכנולוגיים תיירות פנים - תיירות חוץ נתב " ג - 2000 כביש חוצה ישראל חומרי גלם - מוצרים מוגמרים בצורת - קרה חקלאות מסורתית - חקלאות מודרנית . הכינו סקר על העיסוקים של ההורים שלכם : שלב א - עבודה ע צמית רשמו ( כל אחד בנפרד ) את מקום העבודה של אחד מהוריו ולאיזה ענף כלכלי הוא שייך : תעשייה , מסחר , תיירות , חקלאות , תחבורה , או כל ענף אחר . שלב ב - פעילות כיתתית א . הכינו טבלה כיתתית ( כמו בדוגמה שלפניכם , ( על גיליון נייר גדול והשלימו אותה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית