פרק ה התחבורה התחבורה בישראל א . ערכו רשימה של בעיות הקשורות בתחבורה ( כאלה שקראתם עליהן או שראיתם _בטלוויזיה או ששמעתם מההורים וכדומה . ( ב . באילו מן הבעיות האלה נתקלתם בעצמכם ! תארו חוויה אישית הקשורה בהן . הסתכלו במפת נתיבי התחבורה בישראל _והיעזרו במקרא שלה . אילו מרכיבים של מערכת התחבורה אפשר לראות במפה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית