פרק ד החקלאות החק לאות בישראל חקלאי ישראל הם חקלאים מודרניים . קראו את הקטע שלפניכם , וסכמו בטבלה את הדמיון ואת השוני בין החקלאות המסורתית לחקלאות המודרנית . בעבר , רוב האנשים עסקו בחקלאות והתפרנסו ממנה . רוב בני האדם גרו אז ביישובים _חקלא"ם קטנים , וגידלו לפרנסתם צמחים שונים ובעלי ח"ם . החקלאות התבססה על עבודת יד"ם , בעל ח"ם ומכשירים פשוטים . חלקות האדמה היו קסטת , הפיקו מהן תוצרת חקלאית מעטה שנועדה בעיקר למשפחה , ויתרתה נמכרה בשוק שנמצא בקירבת מקום . חקלאות זאת היא חקלאות מסורתית , והיא קיימת עד היום במדינות שאינן מפותחות . מה הם היתרונות של החקלאות בישראל ? ( _היעדרו גם בעמוד 76 בספר הלימוד ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית