פרק א התעשייה _התעעז _" ה ב > ע \ ראל 1 השוו בין התעשייה העילית לתעשייה המסורתית . התעשייה המסורתית הופכת להיות יותר מתוחכמת , ויותר דומה לתעשייה העילית , במה ? 3 במפעל תעשייה פרצה שביתה כללית . מנהלי המפעל טענו כי הסיבה לשביתת העובדים היא התנגדות העובדים להכנסת טכנולוגיה חדישה למפעל . מדוע לדעתכם הכנסת טכנולוגיה חדישה יכולה לעורר התנגדות בקרב העובדים ? א > ד "נולד " מוצר ? בחרו באחת מן האפשרויות שלפניכם : ץ ? תכנון מוצו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית