פרק ג _הנחלים מן המוצא ועד _העגפד לפניכם מפת הנחלים של ישראל . א . בדקו במקרא המפה : כיצד מסומן נחל אכזב ? כיצד מסומן נחל איתן ? ב . סמנו במפה את אגני ההיקוות של הנחלים . היעזרו בדוגמאות שבמפה . ג . בחרו 2 נחלים - האחד זורם לים התיכון והאחר זורם לירדן או לכינרת ? וסמנו במפה את מוצא הנחל ואת שפך הנחל של כל אחד מהם . ד . השוו בין 2 הנחלים שבחרתם : איזה מן הנחלים ארוך יותר - זה שנשפך לים התיכון או זה שנשפך לירדן או לכינרת ? הנחל > ם במ > ע _\ ור החוף הת > כון והדרומ * ובצפון הארץ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית