פרק א מים - מאין ולאן ? למ > ם _עג > _מוש > ם רב > ם לפניכם טבלה המפרטת את שימושי המים השונים . א . מלאו את הטבלה . ב . סמנו בטבלה _}/ ליד הדוגמאות שבהן לדעתכם אפשר להשתמש במים שוליים . ג . בחרו 3 דוגמאות מהטבלה שהכנתם , והציעו רשימה של הנחיות כיצד להשתמש במים מבלי > טב . _1 לדוגמה : השקיית הגינה : להשקות רק בשעות הלילה ; להשתמש בטפטפות ... מק ורות המ > ם של ישראל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית