פעילויות סיכום 1 במהלך הפרק למדתם להשתמש בכלים שאפשר לתאר _בעזרתם אקלים : הקלימוגרף מפות אקלים שונות . לפניכם כמה משפטים . כתבו בצד כל משפט למה הוא מתאים - קלימוגרף ( ק , ( מפת משקעים ( מ ) או מפות טמפרטורות ( ט . ( ? בעזרתו / ה אפשר לדעת מהי כמות המשקעים הממוצעת בכל חודש במקום מסוים . ? בעזרתו / ה אפשר לדעת מהי כמות המשקעים הממוצעת באזור נרחב . ? _בעזרתו / ה אפשר לדעת אם החודש הגשום ביותר הוא גם החודש הקר ביותר . ? בעזרתו / ה אפשר לדעת מהי הטמפרטורה הממוצעת בכל אחד מחודשי השנה במקום מסוים . 5 £ בעמוד 80 בספר הלימוד מופיעה רשימה של מושגים . מצאו בתוך הרשימה כמה מושגים ( שניים , שלושה ואפילו יותר ) שיש ביניהם קשר , והסבירו את הקשר הזה . לדוגמה : תחזית מזג האויר נקבעת על פי נתונים שנאספים בתחנה המטאורולוגית בעזרת מד גשם , בעזרת מד חום , ובעזרת אמצעים נוספים . תארו את האקלים ביישוב שלכם . א . האם זהו אקלים ים תיכוני ! מה מאפיין אותת ( מעלות חום אופייניות לעונות השנה , סוגי משקעים , כמות המשקעים הממוצעת ) היעזרו במפת המשקעים שבעמוד 73 ובמפות הטמפרטורות שבעמוד 75 בספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית