פעילויות סיכום א . כל ילד יבחר אזור-משנה בצפון הארץ . ב . כל הילדים שבחרו באותו אזור-משנה ייפגשו לעבודה משותפת ויכינו אחת מן המודעות האלה : מודעת פרסומת למשיכת תיירים לאזור . הפרסומת צריכה להבליט את המאפיינים המיוחדים של האזור , כדי למשוך אליו מבקרים . מ ודעה למשיכת מתיישבים חדשים לאזור . המודעה צריכה להסביר מדוע כדאי להתיישב באזור , וגם להבהיר את הקשיים הצפויים למתיישבים החדשים . כדאי לכתוב את הפרסומות על גיליונות נייר גדולים , להוסיף מפות , תמונות ואיורים מתאימים , ולתלות בכיתה . כחלק הראשון של הספר ( המבוא ) ובחלק השני ( הנוף והאדם ) הכרתם מושגים רבים . חלקם מושגים הקשורים לנוף הטבעי וחלקם מושגים הקשורים לאדם ולמעשיו . מיינו את המושגים לפי הנושאים האלה : א חברו סיפור מעניין ( מותח או מצחיק או ( ... והשתמשו לפחות ב10- מהמושגים המופיעים ברשימת המושגים שמיינתם בעמוד הקודם . ( רעיונות לשמות של סיפורים : ו פגישה מסתורית בין מצוקי הגליל " _, " האוצר האבוד במבצר צלבני , " "נפלתי לתוך באר עתיקה , " "חציתי בטעות את הגבול" וכדומה ( . ב . מצאו בתוך הרשימות שבעמוד 64 בספר הלימוד מושגים שיש קשר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית