_לס יכום הפרק למדתם על הנוף הטבעי במישור החוף התיכון והדרומי , והכרתם תוך כדי עבודתכם את המושגים האלה : מישור , גבעה , מפרץ , חולית ( דיונה , ( אפיק נחל , שפך נחל , חול , חלחול , רכס , כורכר , אדמת סחף , חול אדום ( חמרה , ( מדרון תלול , מדרון מתון , ביצה , מצוק . מיינו את המושגים בטבלה שלפניכם : הכירו לנו את היישוב שלכם : א . כתבו את שם היישוב שלכם , ותארו את מיקומו . ב . השתמשו במה שלמדתם בפרק א , ותארו את הנוף ביישוב שלכם : הנוף הטבעי ( צורות הנוף ) והנוף שהוא מעשה ידי אדם ( בתי מגורים , _מרכזים מסחריים , מבני ציבור , תעשייה , גידולים חקלאיים , פארקים וכוי . ( מי שרוצה יכול להרחיב את הפעילות _הזאת ולהכין דף מידע ( או כמה דפים ) על היישוב שלו ובו מפה , צילומים והסברים . הנוף הטבעי : הנוף מעשה ידי אדם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית