פרק א מ ישור החוף התיכון _והדרומי יש כמה הבדלים בולטים בין מישור החוף בעבר לבין מישור החוף כיום . א . אילו שינויים התרחשו באזור מישור החוף ( לפי עמוד 18 בספר הלימוד ?( ב . אילו מן השינויים שהתרחשו במישור החוף רואים כשמשווים בין שני תצלומי האוויר של תל אביב ! אילו שינויים נוספים אתם רואים בתצלומים אלהל דפדפו בספר , ועיינו בתמונות של מישור החוף . א . כתבו אילו שימושי קרקע שונים רואים בתמונות . ב . הסבירו מדוע בני האדם מעדיפים להתגורר _באזורים מישוריים ( היעזרו בתשובתכם לסעיף א . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית