חוברת פעילויות המרכז _לסכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת מ > ע \ ור החוף התיכון _והדרומי וצפו ! הארץ חוברת פע > לו > ות צביה פיין אילה מזרחי מאירה שגב רחלי לביא ייעוץ מדעי : אסתר רפ נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים / _BPnoio המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת חוברת הפעילויות פותחה במסגרת צוות הגיאוגרפיה ביחידה להוראה מותאמת במטח ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד"ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ראש הצוות : צביה פיין פיתוח וכתיבה : אילה מזרחי , מאירה שגב , רחלי לביא _^ - _^  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית