ד . מכמויות לאחוזים ( עמודים 135-134 בחוברת לתלמיד ) בפעילויות שביחידה זו עוסקים בסיטואציות שנתונות בהן כמויות בלבד , והתלמידים צריכים להשלים את האחוז ואת החלק המתאימים לכל כמות חלקית . פעילויות אלה הפוכות באופיין לאלה שהיו עד כה . פעילות 2 בניסוי , כאשר הוגשה פעילות 2 לראשונה , רוב התלמידים לא הצליחו בה . למחרת דנו במליאה בבעיה דומה במספרים אחרים . לאחר מכן , בעבודה עצמית , ניסו כל התלמידים לפתור שנית את פעילות - 2 תלמידים רבים פתרו את המשימה נכון , אבל רק חלק קטן מהם השלימו את כל הפרטים של כל שלוש מערכות המספרים . הנה למשל תלמיד שעסק בכל שלוש המערכות , אך לא פירט את השברים של הקבוצות הקטנות ( בעלי העיניים הירוקות , הכחולות והשחורות , שהם 1 , 1 ו 1 מהנסקרים . ( שימו לב להסברים שלו : לעומתו , הנה תלמידה שכן עסקה בכל שלוש המערכות במלואן , אבל ל 2 התלמידים בעלי העיניים הכחולות ייחסה את החלק . 1 זו הייתה שגיאה שכיחה , והיו תלמידים שהסבירו אותה בערך כך : 2 " תלמידים זה חצי מ 4 תלמידים , אז צריך חצי של עשירית , וזה חמישית " . אילו היו תלמידים אלה בודקים את תשובתם , הם היו מוצאים שטעו , כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית