ב . אחוזים בדיאגראמת עיגול ( עמודים 130-127 בחוברת לתלמיד ) יחידה זו פותחת את ההוראה המסודרת של הנושא . פעילויות 1 ו - 2 הוראה ללא הקניה איך מלמדים ללא הקנייה ? במקום לומר לתלמידים איך לפתור , נותנים להם להתמודד עם הפעילויות בעצמם , לפתור בעיות המתאימות ליכולתם וללמוד בתוך כדי ביצוען . כאלה הן פעילויות 1 ו . 2 בפעילות 1 מוצגת דיאגרמת עיגול . מן הדיאגרמה כל התלמידים מסיקים ש 25 % זה רבע ו 50 % זה חצי . הניסוי הראה שבעבודה עצמית של התלמידים , כשהמורה מסתובבת ביניהם ומספקת את התמיכה הדרושה , הצליחו רובם לפתור את המשימות שבסעיפים א ו ב ולהגיע מוכנים אל הדיון שלאחריהן ( בתחתית עמוד . ( 127 בדיון נותחו דרכי הפתרון שהציעו תלמידים שונים , וכך גם תלמידים שלא הצליחו לפתור בעצמם עד הסוף למדו מתוך הדיון איך אפשר לפתור . שימו לב , בסעיפים א ו ב עוסקים תחילה רק בחלקי העיגול ובאחוזים המתאימים להם , כלומר רק בשתיים מתוך שלוש מערכות המספרים . רק בסעיף ג , שהוא דיון עם המורה , מוסיפים לסיטואציה את מערכת המספרים השלישית : מספרי התלמידים שבסיטואציה . פעילות 2 משמשת תרגול נוסף שבו התלמידים מיישמים את מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית