מבוא לפרק "אחוזים" הפרק "אחוזים" הנלמד בכיתה ה' הוא הראשון בפרקי האחוזים בסדרה "שבילים לבית הספר היסודי . " וכך נכתב בתכנית הלימודים במתמטיקה ( תשס"ו , ( 2006 על הנושא אחוזים בכיתה ה' ( עמוד : ( 101 היכרות ראשונה עם המושג אחוז - שם אחר למאית - ומשמעות אחוזים פשוטים . ( 10 % , 25 % , 50 % ) בפרק הנוכחי יכירו התלמידים את האחוזים כנדרש בתכנית הלימודים ויעסקו בשימושים של אחוזים בחיי היום יום . במהלך ההוראה של הפרק מומלץ לזכור כי הפרק הוא "טעימה" ראשונה בנושא "אחוזים , " ובשלב זה אין צורך לגלוש לפעילויות מורכבות יותר בנושא . לפי תכנית הלימודים הנושאים המורכבים יותר נלמדים בכיתה ו' ( ושוב בחטיבת הביניים , שם יוסיפו וירחיבו את הנושא . ( המורכבות של בעיות העוסקות באחוזים והמעבר ההדרגתי מבעיות העוסקות בשברים לבעיות העוסקות באחוזים נדגים את המורכבות של הנושא ואת המעבר אליו בעזרת מודל העיגול . מובן שאפשר להשתמש גם במודלים אחרים , כפי שעשינו גם במהלך פרק זה . א . בעיות העוסקות בשבר כחלק משלם ( בלי כמויות ) בבעיות מסוג זה עוסקים בחלקים השונים או השווים של שלם בלי לתת את הדעת לגודלו של השלם ( כלומר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית