ג . צריכה ביתית לפי ערים בישראל ( עמודים 109-105 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו התלמידים מתוודעים לדרכי ייצוג שונות של נתונים ולטבלת שכיחויות . עמוד 105 היחידה פותחת בהצגת טבלה המתארת את כמות המים הממוצעת במטר מעוקב ( מ"ק ) שאדם אחד צורך בשנה בערים שונות בישראל . כפעילות נוספת ליחידה זו אפשר להשוות בין טבלה זו לבין הדיאגרמה שבעמוד 103 ביחידה הקודמת ולדבר על הדמיון ועל השוני ביניהן . דוגמאות לדמיון : שתיהן מייצגות נתונים הקשורים לצריכת מים ושתיהן מתארות כמות מים ממוצעת לאדם אחד . דוגמאות לשוני : צורת הייצוג של הנתונים שונה - דיאגרמה לעומת טבלה , בטבלה יחידת המידה היא ליטרים ובדיאגרמה - מ"ק . צריכה ביתית - כמות המים המשמשת לצרכים הביתיים , כגון רחצה , ניקיון , בישול , השקיה . למדידת כמות המים הנצרכת בכל בית משתמשים בשעון מים . צריכה לאדם - כמות המים הממוצעת שאדם צורך . למציאת כמות זו מחלקים את סך כל הצריכה הביתית במספר האנשים הגרים בבית ( או ביישוב , בארץ וכדומה . ( הסיבות להבדלים בצריכת המים בערים שונות יכולות להיות קשורות לאקלים או למצב הכלכלי של התושבים . עמודים 107-106 נתוני הצריכה הביתית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית