ב . צריכה ביתית ( עמודים 104-103 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו התלמידים מתנסים בעצמם בתהליך שלם של חקר נתונים בנושא צריכת מים . עמוד 103 בעמוד זה מוצגים נתונים כלליים על צריכת המים הביתית המשמשים מוטיבציה לעיסוק בנושא . הנתונים מוצגים בדיאגרמת עמודות ( ייצוג שנלמד בשנים קודמות ) המתארת את כמות המים הממוצעת בליטרים שאדם אחד צורך ביום אחד בשימושים השונים . כדי להבין את הדיאגרמה באופן טוב יותר אפשר לקחת את אחת העמודות ולדון עם התלמידים במשמעות שלה ודרך בנייתה . דיון זה מאפשר לקשר נושא זה לנושא הממוצע שנלמד בפרק הקודם . לדוגמה , אם מתבוננים בעמודה שכותרתה בכיור האמבטיה , אפשר לשאול שאלות כגון : מהי הכמות הממוצעת ? מהי כמות זו בליטרים ? מה אפשר למלא בכמות זו ? למשל : כמה מכלי חלב שתכולתם ליטר אחד שווים לכמות הנתונה ? כיצד מצאו את הממוצע ? זו יכולה להיות הזדמנות לחזור על משמעות הממוצע : הממוצע אינו ערכו של כל אחד מהנתונים , אלא נמצא בטווח הנתונים . עובדה זו חשובה , שכן המשמעות היא שייתכן שיש אנשים שמשתמשים בכמות הרבה יותר גדולה של מים לצורך מסוים ואחרים שמשתמשים בכמות קטנה , ולכן יש טעם בחקירה ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית