א . המים ( עמוד 102 בחוברת לתלמיד ) יחידה זו משמשת מבוא קצר לנושא המים . היחידה נפתחת בשיר העוסק בנושא המים . חג המים / אברהם ברוידס * שיר ושבח לידים שקדחו באר המים . העופות ברן כנפים מבשרים בשורת המים . מים , מים , מים ... השדות במלוא שפתים מברכים ברכת המים . מתהומות ומשמים , רוננים זרמי המים - מים , מים , מים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית