מבוא לפרק "חקר נתונים המים" הנושאים "חקר נתונים" ו"ממוצע" נלמדים בכיתה ה , ' ועל פי תכנית הלימודים של משרד החינוך מיחדים ללימודם 10 שעות בסך הכול . הפרק "חקר נתונים" הוא הפרק השלישי בחוברת השלישית של "שבילים" לכיתה ה' והוא נלמד לאחר הפרק "ממוצע . " הנושאים הקשורים לחקר נתונים שבהם עוסקים בפרק זה הם אלה : איסוף , ארגון וניתוח קבוצות של נתונים השוואה בין קבוצות נתונים טבלאות ( כולל טבלאות של שכיחות יחסית ) דיאגרמת עמודות ( כולל דיאגרמת עמודות כפולה . ( כדי להפוך את לימוד הנושא למעניין ורלבנטי לתלמידים , עוסקים בכל הנושאים הנ"ל בהקשר מאחד של נושא המים - היבטים שונים של הנושא . נושא המים נבחר משום שהוא נושא משמעותי וחשוב ביותר בחיי היום–יום , הן ברמת הפרט והן ברמת המדינה כולה . ההיבטים של נושא המים שבהם עוסקים : צריכה ביתית צריכה ביתית לפי ערים בישראל משקעים בישראל מדידת משקעים מפלס הכנרת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית