ד . בעיות מילוליות ( עמודים 96-92 בחוברת לתלמיד ) בעמודים אלה מובאות לראשונה בעיות מילוליות שיש בהן למעשה יישום של הרעיונות המתמטיים של מושג הממוצע . השימוש החשוב ביותר של הממוצע הוא לייצוג קבוצת מספרים . בבעיות מוצגים מצבים שונים מן המציאות שבהם יש אוסף מספרים ומחפשים מספר אחד שייצג אותם . מספר כזה הוא לפעמים הממוצע של המספרים ולפעמים מספר אחר , לפי המטרה והנסיבות . גם לפתרון הבעיות המילוליות מומלץ להשתמש במודל הדיאגרמה , שבו כל עמודה מייצגת את אחד המספרים שבבעיה . כשמשתמשים במודל חשוב לנתח איך מיוצג בו כל גודל שהוא רלוונטי לפתרון הבעיה . עמוד 92 פעילות 1 באופן מכוון המילה ממוצע אינה מוזכרת בבעיה שבעמוד זה . אנו מעוניינים שהתלמידים יציעו כאן דרכים שונות לפתרון , ולא על ידי שימוש בממוצע דווקא . בדיון שבפעילות זו רצוי לקבל קריטריונים שונים שיציעו התלמידים לבחירת הקבוצה הזוכה : הקבוצה הזוכה יכולה להיות לא רק הקבוצה שהממוצע שלה הוא הגדול ביותר , אלא גם הקבוצה שהצליחה לאסוף הכי הרבה כסף בסך הכול או הקבוצה שיש בה ילד שהצליח להתרים את הסכום הגדול ביותר וכדומה . עמוד 93 פעילות 2 גם כאן התלמיד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית