ב . חישוב ממוצע ( עמודים 85-83 בחוברת לתלמיד ) הממוצע בפרק זה מקבל משמעות באמצעות דיאגרמת עמודות והשינוי שלה למלבן . התלמידים לומדים לצייר עמודה מתאימה לכל מספר , ומתקבלת דיאגרמת עמודות . הם מתבקשים לשנות את הדיאגרמה למלבן ( שבו כל העמודות הן שוות גובה . ( הממוצע הוא הגובה של המלבן . נסביר את העבודה במודל בעזרת דוגמה : מהו הממוצע של קבוצת המספרים : ? 4 , 8 , 6 , 2 פתרון באמצעות המודל : תחילה מציירים על דף משובץ דיאגרמה ובה ארבע עמודות ( כמספר המספרים . ( כל עמודה מייצגת את אחד המספרים בקבוצה ( ציור א . ( אחר כך "מיישרים" את הדיאגרמה למלבן : המלבן המתקבל גם הוא דיאגרמה שבה ארבע עמודות , אך שלא כמו בדיאגרמה המקורית , כל העמודות במלבן הן שוות גובה . המספר הכולל של המשבצות במלבן הוא כמספר הכולל של המשבצות הצבועות א ב בדיאגרמה המקורית ( ציור ב . ( גובה המלבן ( שהוא גם הגובה של כל אחת מהעמודות ) הוא הממוצע של ארבע העמודות בדיאגרמה המקורית . בדוגמה הממוצע הוא . 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית