א . ממוצע ( עמודים 82-80 בחוברת לתלמיד ) עמודים 82-80 פעילות 1 הפרק מתחיל בעבודה קבוצתית שבה ילדי הכיתה מתחלקים לקבוצות - בכל קבוצה מספר ילדים שונה . כל קבוצה מקבלת מספר כרטיסים שהוא כפולה של מספר משתתפי הקבוצה . כל אחד מהילדים לוקח מספר שונה של כרטיסים . בסעיף ב יש להסביר את התהליך שבו מגיעים למצב שבו כל ילד מקבל מספר שווה של כרטיסים . אפשר להגיע למצב כזה בשתי דרכים שונות : מחלקים את סך כל הכרטיסים במספר משתתפי הקבוצה , לדוגמה : אם בקבוצה יש 6 ילדים וסך הכול יש 24 כרטיסים , מבצעים את התרגיל , 24 : 6 כלומר , כל ילד היה מקבל 4 כרטיסים אילו היו מחלקים את הכרטיסים שווה בשווה . מעבירים כרטיסים בין הילדים עד שכל ילד מקבל אותו מספר כרטיסים , לדוגמה : ילד שקיבל פחות מארבעה כרטיסים יקבל כרטיסים מילדים שיש להם יותר מארבעה כרטיסים . בסיום הפעילות התלמידים צרכים להבין את משמעות המושג ממוצע כפי שהוא מנוסח בחוברת לתלמיד : הממוצע של מספר הכרטיסים שקיבל כל אחד מילדי הקבוצה הוא מספר הכרטיסים שהיה מקבל כל ילד , אילו היו ילדי הקבוצה מחלקים ביניהם את הכרטיסים שווה בשווה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית