ו . חיבור וחיסור במאונך ( עמודים 75-68 בחוברת לתלמיד ) מתוך תכנית הלימודים : חיבור וחיסור במאונך 2 ) עד 3 ספרות אחרי הנקודה ) יש להקפיד על כתיבת יחידות מתחת ליחידות , עשיריות מתחת לעשיריות וכו . ' נהוג לומר בקיצור כי "יש לכתוב את הנקודה העשרונית מתחת לנקודה העשרונית , " שכן אז מובטחת כתיבה בטורים מסודרים . אפשר לבסס את כללי החיבור והחיסור על מעבר לשבר פשוט , אך ניתן להתבסס ישירות על שיטת הכתיבה העשרונית . מבחינה אלגוריתמית אין שום חידוש בחיבור ובחיסור מספרים עם חלק עשרוני , לעומת חיבור וחיסור מספרים שלמים . ביחידה זו מבססים את החיבור והחיסור של המספרים העשרוניים על השיטה העשרונית ועל כתיבה נכונה של התרגילים : מאיות מתחת למאיות , עשיריות מתחת לעשיריות וכן הלאה . כדי להקל על התלמידים את הכתיבה המסודרת יש בסוף הספר טבלאות מתאימות שאפשר לכתוב עליהן במצבע " ) טוש ( " מחיק : הטבלה מרווחת ואפשר לכתוב בה את הספרות ואת הפעולות של ההמרה והשמירה בזיכרון . חיבור מספרים עשרוניים - עמודים 70-68 פעילות פתיחה המורה מציגה את התרגיל 90 . 7 + 62 . 54 ושואלת : מה אפשר לדעת על תוצאת התרגיל בלי לחשב "עד הסו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית