ה . עיגול מספרים ( עמודים 67-65 בחוברת לתלמיד ) לקראת עיגול מספרים עשרוניים ( עמוד 64 בחוברת לתלמיד ) כללי העיגול של מספרים עשרוניים הם אנלוגיים לכללי העיגול של מספרים שלמים . לכן בעמוד זה חוזרים על כללי העיגול של מספרים שלמים . עיגול לעשיריות - עמוד 65 פעילות פתיחה - עיגול מספרים עשרוניים בעזרת ישר המספרים מסמנים על ישר המספרים את המספר . 0 . 48 בודקים : בין אילו שני מספרים בעשיריות המספר הזה נמצא ? 0 . 4 ו 0 . 5 לאיזה מספר בעשיריות 0 . 48 קרוב יותר ? 0 . 5 לכן : 0 . 48 ? 0 . 5 ( ובמילים : 0 . 48 שווה בקירוב . ( 0 . 5 לפני שעוברים לפעילות שבעמוד 65 מומלץ לתת עוד משימות של עיגול מספרים בעזרת ישר המספרים . גם בפעילות עצמה אפשר להיעזר בישר המספרים . עמוד 65 פעילות , 1 עמוד 66 פעילות 3 בפעילויות אלה עוסקים בעיגול מספרים עשרוניים ביישומים מהחיים . המשקל הנתון מראה את המשקל בעיגול לעשיריות , כלומר אין בו ספרת מאיות . חשוב שהתלמידים יבינו שהכוונה לא סתם למחוק את ספרת המאיות , אלא למצוא מהו המספר הקרוב ביותר למספר הנתון . רב דף 41 מתאים לפעילויות אלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית