ד . אלפיות ( עמודים 63-59 בחוברת לתלמיד ) עמוד 59 פעילות 1 בפעילות זו התלמידים נוכחים שלא ניתן להראות על הפסים אלפית , כי המאית קטנה מכדי 10 שיהיה 1 אפשר לחלק אותה ל 10 חלקים . ואולם את השבר 1 , 000 אפשר להראות על הפסים כי . = 1 , 000 רב דף 37 מתאים לעמוד . 59 משברים פשוטים ומספרים מעורבים למספרים עשרוניים - עמודים 62-60 בעמודים אלה עוסקים במבנה העשרוני של מספר שיש בו אלפיות ובפירוק העשרוני שלו . פעילות פתיחה לעמוד 60 משתמשים בטבלה העשרונית המתאימה מדף הטבלאות שבסוף החוברת ובמצבע " ) טוש ( " מחיק . המורה מציגה את השבר 231 ושואלת : - איזה מספר עשרוני שווה לשבר ? 231 1 , 000 1 000 כדי למצוא את המספר העשרוני המתאים , נכתוב את השבר כסכום של עשיריות מאיות ואלפיות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית