ג . משבר פשוט למספר עשרוני בעזרת הרחבה ( עמודים 58-55 בחוברת לתלמיד ) בפרקים הקודמים כבר עסקו התלמידים במעבר משבר שמכנהו אינו 10 או 100 למספר עשרוני . מעבר זה נעשה על ידי השוואה לעשיריות ולמאיות ולשם כך השתמשו בפסי העשיריות ובפסי המאיות . לדוגמה , כדי למצוא מספר עשרוני השווה ל 3 מסמנים שלושה רבעים על פס הרבעים , מניחים לידו פס מאיות ומסיקים ש . 3 = 75 = 0 . 75 ביחידה הנוכחית לומדים להשתמש באלגוריתם של הרחבה : כדי למצוא לשבר נתון את המספר העשרוני השווה לו , יש להרחיב את השבר ( אם ניתן ) לשבר שמכנהו 10 או 100 וכדומה . עמוד 56 פעילות 4 כפעילות פתיחה מומלץ לפעול בשברים פשוטים . השלימו שברים מתאימים : פעילות 5 פעילות זו משמשת מעין סיכום למספרים העשרוניים ולקשר שלהם לשברים פשוטים . מומלץ לבקש מהתלמידים שירשמו גם שבר מתאים לכל פס נוסף על המספר העשרוני . לאחר מכן אפשר לבקש מהם להתבונן בפסים הצבועים ובמספרים שרשמו ולענות על השאלות האלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית