ב . מספרים עשרוניים - מאיות ( עמודים 54-33 בחוברת לתלמיד ) לקראת מאיות במספרים עשרוניים - עמוד 32 כהכנה למספרים עשרוניים שיש בהם גם עשיריות וגם מאיות ( כלומר יש במספר שתי ספרות מימין לנקודה ) התלמידים מתרגלים חיבור וחיסור של שברים פשוטים בעשיריות ומאיות . בדוגמה שבפעילות 1 מזכירים לתלמידים את המכנה המשותף של 10 ו . 100 יש חשש שתלמידים יחברו עשיריות ומאיות באופן אוטומטי ויגיעו לתוצאה נכונה אך לא מתוך הבנה ; למשל , בתרגיל 2 + 5 = התלמידים יצרפו את שתי הספרות 2 ו 5 ויציבו את המספר המתקבל , , 25 במונה . כדי לוודא שהתלמידים מבינים אפשר לתת להם תרגילים שבהם המונה הוא דו ספרתי , לדוגמה : . 2 + 15 = מטרה דומה אפשר להשיג אם מבקשים מהתלמידים לפתור את פעילות 3 סעיפים ג-ד בדרכים שונות . הנה פתרונות אפשריים לסעיף ג :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית