מבוא לפרק "מספרים עשרוניים" המספרים העשרוניים הם צורת ייצוג נוספת לשברים פשוטים או למספרים מעורבים . המספרים העשרוניים כתובים לפי עקרונות השיטה העשרונית . אפשר לראות במספרים העשרוניים הרחבה של מערכת המספרים הטבעיים ( עם אפס ) תוך כדי שמירה על עקרונות השיטה העשרונית . עקרונות השיטה העשרונית נזכיר את העקרונות : יש 10 ספרות שונות . ( 9-0 ) הערך של כל ספרה נקבע על פי מקומה במספר . הערך של כל מקום גדול פי 10 מערך המקום שלימינו . ערך המספר הוא סכום ערכי הספרות שלו . עד כיתה ה' הכירו התלמידים רק את המקומות המתאימים למספרים שלמים : יחידות , עשרות , מאות וכן הלאה . בכיתה ה' התלמידים מכירים גם את המקומות המתאימים למספרים לא שלמים ( עשיריות , מאיות וכן אלפיות . ( דוגמאות לפירוק של מספר שלם ומספר עשרוני לפי המבנה העשרוני הפירוק העשרוני של המספר השלם : 2 , 034 הפירוק העשרוני של המספר העשרוני : 43 . 25  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית