מדריך למורה תוכן העניינים מספרים עשרוניים 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממוצע 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חקר נתונים - המים 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחוזים 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נספחים 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על׃ - מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . - לקחים שהופקו מניסוי החוברות הנוכחיות בכיתות . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי׃ פרופש פרלה נשר ראש תחום מתמטיקה׃ ד״ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר היסודי׃ אסנת אפרת כתיבה ואיורים של פרקי הספר׃ פעולות במספרים עד מיליון - חלק ב - כתיבה׃ דקלה בר גיל , אנטולי קורופטוב איורים׃ שרי ערן הרשקוביץ שברים - חלק ד - כתיבה׃ ד״ר שוש גלעד , הלית חפר , רותי מירון , שלי רוטה ייעוץ׃ ד״ר אירית פלד איורים׃ איתן קדמי ספרות רומיות - כתיבה׃ ד״ר אילנה ארנון איורים׃ שרי ערן הרשקוביץ צוות הפיתוח׃ רגינה אובודנקו , ד״ר אלכס אוליצין , ד״ר איל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית