מספרים עשרוניים ממוצע חקר נתונים - המים אחוזים מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית שבילים מתמטיקה לבית הספר היסודי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית