עגול מספרים נושאי הפעילויות : ישר המספרים - עשרות ומאות שלמות עיגול מספרים 1 כתבו את העשרות השלמות הקרובות ביותר למספר הנתון . 2 כתבו את המאות השלמות הקרובות ביותר למספר הנתון . כאן מתאים רב-דף . 21  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית