ג מבנה האלף נושאי הפעילויות : אריזה של 1 , 000 עוגיות גדול פי ... קטן פי ... תרגילי חיבור ותרגילי חיסור אומדן 1 עם המורה באחת ההזמנות שהגיעו לחנות המפעל היה כתוב : עירית טבריה מזמינה 10 אריזות של 100 עוגיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית