א המבנה העשרוני - הרחבה נושאי הפעילויות : דרכים שונות לאריזה של אותן כמויות דרכים שונות לייצוג מספרים עד 1 , 000 1 עם המורה בחנות יש אריזות של 100 עוגיות , של 10 עוגיות ושל עוגיה אחת . ימית הגיעה לחנות ובקשה 330 עוגיות . נעה נתנה לה 3 אריזות של 100 ו3– אריזות של . : 10 אמרה לה ימית : "אני מצטערת , שכחתי לבקש , אבל חשוב לי לקבל את ההזמנה רק באריזות של 10 עוגיות . האם זה אפשרי " ? ענתה נעה : "בודאי , המתיני רק רגע " . כמה אריזות של 10 עוגיות תקבל ימית בסך הכל ? הסבירו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית