המספרים עד 10 , 000 חלק ב תוכן העניינים א . המבנה העשרוני - הרחבה 16 ב . חיבור וחיסור עד 1 , 000 ( עם המרה ) 27 ג . מבנה האלף 41 ד . הכרת המספרים עד 55 10 , 000 אבזרים לפרק : משטחים ( ממארז האבזרים ) לוח האלף ( ממארז האבזרים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית