סימני התחלקות ב , 10– ב5– וב2– נושאי הפעילויות : סימן ההתחלקות ב10- סימן ההתחלקות ב5- סימן ההתחלקות ב2- פעילויות נוספות והעשרה משלמים במטבעות של 10 שקלים בלבד . 1 א . כתבו חמשה סכומי כסף שאפשר לשלם במטבעות של 10 שקלים . ב . בחרו שנים מהסכומים והסבירו איך אפשר לשלם אותם במטבעות של 10 שקלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית