ה אמדן בפעלות נושאי הפעילויות : מהי תוצאת התרגיל בקירוב ? האם התוצאה גדולה מהמספר הנתון או קטנה ממנו ? מהו המספר החסר ? 1 בלי לחשב הקיפו את המספר שנראה לכם הכי קרוב לתוצאה המדיקת . הקיפו גם את האות שלידו . כתבו את האותיות שהקפתם לפי סדר התרגילים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית