ד כפל במאנך - כפל במאנך בדרך מפרטת 1 הפרידו כל מספר למחברים לפי המבנה העשרוני . דגמה 426 = 400 + 20 + 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית