שוב חשוב תזכרת : סדר פעלות החשבון הסכם : אם בתרגיל יש סוגרים , קדם פותרים את מה שבסוגרים , אחר כך פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ובסוף פותרים חבור וחסור לפי הסדר . 1 פתרו . | 3 x 8 x 4 = א | 12 x 6 : 8 = ב | 20 + 130 x 4 = ג | 900 - 221 x 4 = ד | 24 x 3 + 24 : 3 = ה | ( 300 + 20 ) x 3 = ו | 500 - ( 200 + 4 ) x 2 = ז | 7 x 13 x 0 x 2 = ח | 17 x 4 - 17 x 4 = ט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית