ג כפל בעזרת חק הפלוג - תזכרת 1 פתרו . | 60 + 3 = א | 16 + 80 = ב | 40 + 20 = ג | 70 + 11 = ד | 400 + 30 + 2 = ה | 700 + 80 = ו | 700 + 8 = ז | 18 + 200 = ח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית