ב כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות - תזכרת קשר בין משטחים קפיצות על ישר המספרים נשתמש כאן במשטחים שהכרתם בפרקים הקודמים ובישר המספרים . את המשטחים נציר "בקצור" כך : מאה , עשרת , יחידה . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית