תוכן העניינים א . כפל על ישר המספרים 5 ב . כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות 13 ג . כפל בעזרת חוק הפילוג 27 שוב חישוב 54 ד . כפל במאונך 56 שוב חישוב 82 ה . אומדן בפעולות 83 שוב חישוב 89 אבזרים לחוברת : משטחים ( ממארז האבזרים ) דפי גזירה ( בסוף החוברת ) עותק של דפי הגזירה נמצא גם באתר האינטרנט www . cet . ac . il / math במדור "שבילים ג . " שימו לב : המשימות בחוברת מבוססות על פעילויות ועל דיונים המפורטים במדריך למורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית