ה . שקוף , סיבוב או הזזה ? האבזרים : לוחית ? חריצים , גפרור , מראה , שקפים , סרגל 1 בכל אחד מהסךטוטים א-יאיש זוג צורות . בכל : אחת - - מהצורות ' - מציר T ? . : החריץ ' ? T v הז --ה / v מלוחית ? החריצים . . ... - ? כל צורה התקבלה ? מן האחרת על ידי ? שקוף if או על ידי הזזה או על ידי סיבוב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית