ד . הזזה ( תזכרת ) האבזרים : לוחית חריצים , סןגל ( רצוי סךגל עבה ) 1 איזו צורה מהצורות המקוקוות מתקבלת בהזזה של הצורה המדגשתי עברו עליה בצבע . בלקו בעזרת לוחית החךיצים וסרגל . 2 סמנו את כוון החץ שלפיו תגיע צורה א אל צורה ב המקוקות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית