ג . שעון היממה משעה 8 : 00 בבקר ? T T . ' עד - שעה 8 : 00 T T בבקר - ' : שלמחרת TT : T - v עוברת יממה אחת . גם _ משעה TT * שתים ? ~ : בצהרים T : T ~ —• עד — שתים . — . בצהרים — T : T שלמחרת TT : T — v עוברת יממה אחת . 24 שעות הן יממה . בשפת היום יום משתמשים לעתים במנח יום כשמתכונים ליממה 24 ) שעות . ( לדגמה , אומרים : "הטיול נמשך 3 ימים" ( ומתכונים : 3 יממות . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית