ב . חשובי זמן 1 השלימו בשעה אחת יש דקות . בחצי שעה יש ב 3 שעות יש דקות . ברבע שעה יש ש > מ 1 לב : במקום דקות אפשר לכתב בקצור ד . ' למשל : 30 דקות - בקצור : 30 ד / 2 סכמו את הדקות וכתבו את התוצאה גם בשעות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית