א . מה השעה ? 1 לרותי ולאסף יש שעונים שונים המראים ? את אותה השעה . השעון אסף שעון מחוג * ם : השעון של רותי הוא שעון ספךת : >  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית