ג . חבור נפחים בעזרת משורה ( מד נפח ) 1 הכינו משורה : 2 139 כיצד מודדים במשורה ! א . מלאו את כלי ( ז בגךגרים ושפכו לתוך המשוךה . עד איזה מספר במשורה הגיעו הגךגריםל השלימו הנפח של כלי ( ז הוא בין כוסיות לבין כוסיות . ב . בחרו כלי אחר כרצונכם ומדדו את נפחו בעזרת המשורה . השלימו : הנפח של כלי ; הוא בין כוסיות לבין  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית